Sunday, April 30, 2006

De Maagd en de Moeder.

"Yesod is essentially the Sphere of the Moon, and as such comes under the presidency of Diana, the moon-goddess of the Greeks. Now Diana was primarily a chaste goddess, ever-virgin, and when the over-presumptive Actaeon annoyed her he was torn to pieces by his own hunting-hounds. Diana, however, was represented at Ephesus as the Many-breasted, and regarded as a fertility goddess. Moreover, Isis is also a lunar goddess, as indicated by the lunar crescent upon her brow, which in Hathor becomes the cow-horns, the cow being among all peoples the especial symbol of maternity. In the Qabalistic symbolism, the generative organs are assigned to Yesod.
All this is very puzzling at first sight, for the symbols appear to be mutually exclusive. Carried a step further, however, we begin to find connecting links between the ideas.
The Moon has three goddesses assigned to her, Diana, Selene or Luna, and Hecate, the latter being the goddess of witchcraft and enchantments, and also presiding over child-birth.
There is also a very important moon-god, none other than Thoth himself, Lord of Magic. So then, when we find Hecate in Greece and Thoth in Egypt both assigned to the Moon, we cannot fail to recognise the importance of the Moon in matters magical. What then is the key to the magical Moon, who is sometimes a virgin goddess and sometimes a fertility goddess?
The answer is not very far to seek. It is to be found in the rhythmical nature of the Moon, and, in fact, in the rhythmical nature of sex-life in the female. There are times when Diana is many-breasted; there are times when her hounds tear the intruder to pieces."
[Dion Fortune, The Mystical Qabalah, XXIV, 23-27.]

Ik had dit al eerder gezegd. Maar we vinden hier nog een paar sporen, die het waard zijn om verder gevolgd te worden, met name de verwijzing naar Isis en Hathor. De meeste lezers van deze weblog (ahum) zullen Isis wel kennen als de moeder van Horus en vrouw van Osiris. Maar oorspronkelijk was Hathor, die ongeveer overeenkomt met Venus/Aphrodite, de moeder van Horus. Zijn vader was niet Osiris, maar de zonnegod Ra. De ogen van Ra waren de zon en de maan (de volle maan beschouwd als "nachtzon"). Uit één van die ogen, mijns inziens de zon (ik kom daar straks op terug), werd Sekhmet geboren, niet als baby maar als volwassen vrouw met de kop van een leeuw(in). De parallel met Athene, die in vol wasdom en volle wapenrusting uit het hoofd van Zeus werd geboren, moge duidelijk zijn. Sekhmet werd geboren om de zondige mensheid een lesje te leren. Zij richtte vele bloedbaden aan, totdat de aarde "blank" stond van het bloed. Toen vond Ra het wel genoeg geweest, en gaf haar in plaats van mensenbloed rood bier te drinken. Hierdoor werd ze "gekalmeerd" (ze viel in een roes) en toen ze wakker werd was ze de godin Hathor. Ik zie een parallel met de sterrebeeldenreeks Kreeft (maanteken, het ene oog van Ra) - Leeuw (zonneteken, het andere oog van Ra waaruit) - Maagd (Athene/Sekhmet, de meedogenloze maagd, wordt geboren, die vervolgens) - Weegschaal (Venus/Hathor wordt, om geboorte te schenken aan) - Schorpioen (Horus - de adelaar (de "Schorpioen" is eigenlijk een adelaar met een slang; zo worden de vier Evangelisten bijvoorbeeld voorgesteld als een stier, een leeuw, een adelaar en een mens of engel, dat zijn de hoofdtekens Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman): Horus had de kop van een valk, Ra die van een havik).

1 Comments:

Anonymous Sauwelios said...

Ik vergat te zeggen dat Weegschaal een Venusteken is.

Monday, 31 December 2007 at 20:36:00 CET  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home