Wednesday, February 01, 2006

Nihilisme.

Wat is de inherente waarde van een mensenleven? De meeste "beschaafde" mensen zullen zeggen: "oneindig groot"; maar gaan die niet nog uit van het Christelijke Godsbegrip, of - om precies te zijn - van het Christelijke zielsbegrip? De mens heeft geen onsterfelijke ziel: er is alleen relatieve duur, relatieve eenheid. De inherente waarde, de waarde an sich van een mensenleven is exact nihil...

1 Comments:

Anonymous marjon said...

Ja,zo zie ik `t natuurlijk ook en daarbij vraag ik me af,hoe het voelt om weer Sauwelios te kunnen zijn en wel in zijn schitterende ambiance?
Is het leven niet één groot feest?

Wednesday, 1 February 2006 at 01:04:00 CET  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home