Monday, September 11, 2006

Het Dionysische is net zozeer een droomtoestand als het Apollinische. Maar waar het Apollinische alleen maar droomt van een andere wereld - letterlijk of figuurlijk -, waar de Apollinische droomwereld alleen in het hoofd bestaat, is de Dionysische droom- of liever roeswereld de buitenwereld zelf die getransfigureerd is. En of deze transfiguratie ook alleen in het hoofd bestaat valt te betwisten, of liever: zij bestaat alleen in het hoofd, maar het lichaam, dat deel is van deze buitenwereld, wordt ook getransfigureerd.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home