Sunday, May 07, 2006

Het doorvoeren van de Logos.

Ik besefte laatst dat onze wet, die, zoals je zovaak hoort, gebaseerd is op "Christelijke grondslagen", in feite gebaseerd is op logica - in den beginne was immers de Logos. En dit klopt ook met het feit dat Nietzsche Christendom Platonisme voor het 'volk' noemt. Maar uiteindelijk - Nietzsche is daar de vleeswording van - ondermijnt de logica dus juist die Christelijke grondslagen. Wat ik hier bedoel met logica is de wetenschappelijke methodiek. Ik ben het met Walter Kaufmann eens dat Nietzsche geen irrationalist was; integendeel, het is zijn meedogenloos consequente logica waarmee hij tot zulke extreme en vervaarlijke conclusies komt. Ik zie het dan ook min of meer als de zin van mijn bestaan om deze logica, deze wil naar waarheid, door te voeren - in beide betekenissen: ten eerste intellectueel, als ideeën, ten tweede reëel, als effect. Nietzsche's twee hoofdideeën, de Übermensch en de eeuwige wederkomst, zijn aan de orde van de dag: ten eerste omdat steeds meer mensen zich afvragen wat het leven voor zin heeft en die vraag alleen kunnen beantwoorden met een theologen-antwoord (hetgeen voor steeds meer mensen niet meer bevredigend is) - kortom, vanwege het oprukkende nihilisme -, en ten tweede omdat ook steeds meer mensen zich afvragen hoe het bestaan ontstaan is en die vraag ook alleen met een theologen-antwoord kunnen beantwoorden (waarvoor hetzelfde geldt als voor het voorgaande). Steeds meer mensen beseffen dat het antwoord op de eerste vraag is: geen, het antwoord op de tweede, niet (het is niet ontstaan, het heeft altijd bestaan). Voeg hieraan "Weltmacht oder Niedergang" toe (het idee van de wil naar macht) en je hebt een combinatie waaruit logischerwijs het idee van de Übermensch volgt: het heeft immers alleen zin naar meer macht te streven, het enige alternatief voor totaal barbarisme is een natuurlijk ascetisme, dat geen zelf-negatie maar een zelf-directie is, geen zelf-directie de "leegte" in (want er is geen leegte), maar tot volheid, een volheid die zichzelf bij elkaar houdt en uiteindelijk overstroomt.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home