Saturday, February 04, 2006

You may be a lover...

"Wat een filosoof is, dat is derhalve slecht te begrijpen, daar het niet is uit te leggen: je moet het 'weten', uit ervaring, - of je moet de trots hebben, het niet te weten. Dat echter vandaag de dag iedereen over dingen praat, met betrekking waartoe hij geen ervaring kan hebben, geldt het meeste en ergste voor de filosoof en de filosofische geestesstaten: - de weinigsten kennen hen, kunnen hen kennen, en alle populaire meningen over hen zijn vals. Zo is bijvoorbeeld dat echt filosofische bijelkander van een koene, uitgelaten geestelijkheid, welke presto loopt, en een dialectische strengheid en noodzakelijkheid, die geen misstap doet, de meeste denkers en geleerden vanuit hun ervaring onbekend en daarom, in het geval dat iemand er tot hen over spreken wilde, ongeloofwaardig. Ze stellen zich iedere noodzakelijkheid als nood, als pijnlijk moeten-volgen en gedwongen-worden voor; en het denken zelf geldt hen als iets langzaams, aarzelends, bijna als een beslommering en dikwijls genoeg als 'het zweet van de edelen waard' - maar helemaal niet als iets makkelijks, goddelijks en de dans, de overmoed naast-verwants!"
[Nietzsche, Voorbij goed en kwaad, paragraaf 213.]

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home