Saturday, February 04, 2006

Paradise Now.

Volgens sommige bronnen komen Adam en Eva overeen met Atman en Jiva. Volgens deze bronnen is Adam dan ook niet gevallen. Eva of de Jiva (spr. u. "djieva") is het "ego", om met Jung te spreken, en Atman is het Zelf. Zij worden vaak beschreven als twee vogels in dezelfde boom, de boom des levens. Atman zit gelukzalig helemaal bovenin de boom, maar de Jiva is "aan lager wal geraakt" - in verleiding gebracht door de vruchten geconditioneerd geraakt. De Jiva verkeert nu in onwetendheid, denkend dat het zingenot dat hij beleeft aan de vruchten ware gelukzaligheid is. Zijn gehechtheid aan de vruchten en aan hun genot veroorzaakt zijn leed. Ware gelukzaligheid daarentegen is gelegen in 't gezelschap van Atman. Atman is, om met Genesis te spreken, de ware vrucht van de boom des levens, en de enige waaraan je gehecht moet zijn; de vergankelijke vruchten zijn slechts vruchten van de boom der kennis van goed en kwaad. De eerste, Atman, geeft het eeuwige leven; de laatsten, de vergankelijke vruchten, brengen smarten en de dood.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home