Monday, January 30, 2006

Medelijden.

"It's okay to eat fish,
'Cause they don't have any feelings"
[Nirvana, Something In The Way.]

Het is, mijns inziens, de fout van veel vegetariërs, te denken dat de dieren waarmee ze sympathiseren evenveel gevoel hebben als zijzelf. Sympathie, van het Griekse sym- "samen" en pathos, van pascho, "lijden", betekent letterlijk "medelijden". Maar hoe kun je meelijden met een wezen waarvan je niet weet hoe diep het lijden kan? Je "verplaatst je" erin, je anthropomorfiseert het, of, in het geval van een mens - want ook met menselijke wezens kun je sympathiseren zonder te weten wat ze eigenlijk voelen - in het geval van een mens identificeer je je ermee. Dat laatste is eigenlijk altijd het geval: de sympathisant identificeert zich met het verondersteld lijdende wezen. Maar identificatie veronderstelt dat je in zekere mate identiek bent aan hetgene waarmee je je identificeert. Helaas is het in de meeste gevallen zo dat degenen die medelijden hebben juist dáárin afwijken van degenen die alleen voor zichzèlf lijden, dat ze lijdensvaardiger zijn dan die laatsten: alleen de suggestie van leed doet hen al lijden. Maar - en dit is essentieel - het medelijden, het lijden aan het lijden van anderen, is iets totaal anders dan het leed waar het zogenaamd aan "meelijdt".

5 Comments:

Anonymous Marjon said...

Daarbij aangetekend,dat medelijden behoorlijk arrogant is.
Beter is een vorm van mededogen te hanteren voor je medemens cq vis!
Ik hou niet van het schoonmaken/bereiden van vlees en vis,wel van het verorberen.
Wat schrijf jij toch heerlijk,zeg..

Monday, 30 January 2006 at 17:00:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Ik bèn ook heerlijk.

Tuesday, 31 January 2006 at 00:35:00 CET  
Anonymous Marjon said...

Laat me `s proeven dan?

Tuesday, 31 January 2006 at 15:01:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Ik bedoelde meer in de letterlijk zin.

Wednesday, 1 February 2006 at 00:40:00 CET  
Anonymous Marjon said...

Ja,zo bedoelde ik het ook,hoor..

Wednesday, 1 February 2006 at 13:17:00 CET  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home