Sunday, August 12, 2007

Liberalisme, 3.

Mijn punt is dat het humanisme-als-levenshouding tracht op morele benen te staan terwijl het de grond daarvoor - God - heeft laten wegvallen. Het is dus gedoemd om ofwel in de afgrond van het nihilisme te vallen, ofwel een nieuwe bodem - een andere God - te vinden. Neem de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring:

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness."

Mijn punt is dat zulke rechten alleen door een God verleend kunnen worden - en zij het ook Spinoza's God, deus sive natura (God, of de Natuur). Het geloof in natuurrecht is een geloof, niet meer. Het enige recht dat uit de natuur is op te maken is het recht van de sterkste (in de ruimste zin van het woord).

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home