Friday, July 06, 2007

Suprahumanism.

"Humanism is a broad category of ethical philosophies that affirm the dignity and worth of all people, based on the ability to determine right and wrong by appeal to universal human qualities—particularly rationality."
http://en.wikipedia.org/wiki/Humanism

"[I]edere mens, met zijn totale activiteit, heeft slechts zoveel waardigheid, als hij, bewust of onbewust, werktuig van het genie is; waaruit direct de ethische consequentie te trekken valt, dat de "mens in zichzelf", de absolute mens, noch waardigheid, noch rechten, noch plichten bezit: slechts als volledig gedetermineerd, onbewuste doelen dienend wezen kan de mens zijn bestaan verontschuldigen."
[Nietzsche, De Griekse Staat, mijn vertaling.]

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home