Saturday, August 11, 2007

Liberalisme, 1.

In de Volkskrant van vandaag (of althans de Volkskrant die ik vandaag las) stond de volgende lezersinzending:

Godsdienst

Geert Wilders meent dat de Koran verboden zou moeten worden; hij tast daarmee de vrijheid van godsdienst aan (Forum, 8 augustus). Dit lijkt me gunstig want vrijheid (van denken en handelen) gaat doorgaans veel beter zonder godsdienstige voorschriften en adviezen. Ik vrees dat godsdienstige boeken geen enkele bijdrage aan de kwaliteit van onze primair humanistische samenleving kunnen geven. Een wereld zonder godsdiensten is dus veel beter.

Ik ben erg blij dat ik dit las. Het is het perfecte voorbeeld van de totale onwetendheid waarin de gemiddelde Nederlander verkeert.

Wilders komt uit de VVD. De VVD is een liberalistische partij. Wat wij in Nederland "liberaal" noemen heet in Amerika echter "conservative". "Conservative" (rechts) staat daar tegenover "liberal" (links). We hebben hier dus te maken met twee definities van "liberaal". De gebruikelijke Nederlandse definitie is: "pro economische vrijheid". De gebruikelijke Amerikaanse definitie is "pro culturele vrijheid". Hieruit kunnen we begrijpen waarom de VVD "rechts" is. Ze is rechts omdat economische vrijheid gunstig is voor de rijken en ongunstig voor de armen (want economische vrijheid betekent in het extreemste geval geen belastingen en geen sociale zekerheid), in combinatie met het feit dat Nederland kapitalistisch is, en de enige aristocratie er dus een geldaristocratie is. De VVD is dus rechts omdat economische vrijheid gunstig is voor de "aristocratie" en ongunstig voor het "proletariaat".

De verdeling van het politieke spectrum in "links" en "rechts" is een ééndimensionale. Een tweedimensionale is ook mogelijk: het spectrum vormt dan een vlak in plaats van een lijn:


Iemand die voor volledige economische vrijheid en volledige culturele onvrijheid is staat helemaal rechts, bij de rechter "100".

Wilders, als VVD-er van oorsprong, is vóór economische vrijheid maar tegen culturele vrijheid: hij vindt dat iedereen zich moet aanpassen aan de joods-christelijk-humanistische cultuur. Dit is conservatief. Want de gevestigde orde is ((joods-)christelijk-)humanistisch, en de Islam is relatief nieuw op het toneel. Overigens is het niet het nieuwige aan de Islam waarom Wilders ertegen is. Als de Islam tolerant zou zijn jegens het jodendom, het christendom en het humanisme zou hij de Islam tolereren en wellicht van harte welkom heten. De Islam is echter, of moet echter zijn, intolerant jegens het Jodendom, omdat ze gelooft dat de joden van hun oorspronkelijk juiste verhouding tot God zijn afgeweken. Intoleranter is ze of moet ze zijn tegenover het Christendom, omdat dit op zijn beurt een liberalisatie van het Jodendom is. Nog intoleranter is ze jegens het humanisme, omdat dit op zijn beurt weer een liberalisatie van het Christendom is: het behoudt deze laatste zijn waarden zoveel mogelijk, maar gelooft niet in zijn God. En hiermee kom ik tot mijn zaak.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home