Thursday, July 12, 2007

Cultura.

"Cultuur is vóór alles eenheid van artistieke stijl in alle levensuitingen van een volk. Veel weten en geleerdhebben is echter noch een noodzakelijk middel tot cultuur, noch een teken daarvan, en verdraagt zich zonodig best met het tegendeel van cultuur, met barbarij, dat wil zeggen: met stijlloosheid of een chaotisch doorelkander van alle stijlen."
[Nietzsche, "David Strauss de bekenner en schrijver", 1.]

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home