Thursday, December 07, 2006

Sinterklaas en Kerst.

De Kerstman is eigenlijk dezelfde persoon als Sinterklaas, namelijk de "heilige" Nicolaas - Santa Claus in het Engels. Maar de Kerstman is gestript van zijn Rooms-Katholieke (Christelijke) attributen, zoals de mijter met het kruis, en de staf, oorspronkelijk ook met kruis. Ik ben in zoverre vóór Sinterklaas en tegen de Kerstman, dat Sinterklaas traditioneler Nederlands is. Maar Sinterklaas is eigenlijk de "heilige" die in de plaats is gesteld van Wodan, bij de verchristelijking van Noord-Europa. Dus Sinterklaas is eigenlijk Wodan, en zijn zwarte pieten zijn de gevallen krijgers (het woord "black" is verwant met ons "bleek") die met hem meerijden in de Oskorei.

Ik ben op een herstel van de heidense goden uit. Niet dat ik in die goden geloof; maar de heidense godsdiensten zijn zoveel rijker, zoveel kleurrijker dan de verschillende monotonotheïsmen! Voorzover het Christendom kleurig is is het heidens. Het Kerstfeest bijvoorbeeld, dat oorspronkelijk helemaal niet Kerstelijk is, maar heidens: een viering van de winterzonnewende, drie dagen waarna het weer duidelijk langer licht wordt! Dat is toch van het grootste belang ook voor ongelovigen: wat dacht je van mensen met een najaarsdepressie - dat is iets om naar uit te kijken! Zoals Nietzsche zegt:

"In de heidense culti is het de grote jaarcyclus om de interpretatie waarvan de cultus draait. In de Christelijke cultus is het een cyclus van paralytische fenomenen waarom de cultus draait..."
[Umwertung aller Werte.]

1 Comments:

Blogger Sauwelios said...

Volgens de Germaanse en de Bohemiaanse sages onstaan vliegenzwammen [hallucinogene paddestoelen] als Wodan tijdens de winterzonnewende op zijn paard met acht benen [het witte paard Sleipnir] door de wolken rijdt [...] met zijn gevolg, de wilde jachtstoet [de Oskorei]. Wanneer de mest van Wodan's paard op de grond terechtkomt komen er in de herfst vliegenzwammen op [...] uit de bevruchte bodem."
[Shamanism and Tantra in the Himalayas, mijn vertaling.]

Wodan's witte paard Sleipnir heeft model gestaan voor het paard van Sinterklaas. Maar wacht, dat paard was toch een schimmel?

"Het wit worden (ook wel schimmelen genoemd) van een jong paard gaat als volgt: De vacht van een donker veulen verandert langzaam in een gevlekte vacht om vervolgens helemaal wit, of wit met kleine zwarte of bruine plukjes haar daartussen. De tussenvormen, die vaak een eigen naam hebben, zijn dus altijd tijdelijk."
[Wikipedia.nl, Schimmel (paard), Het schimmelen.]

"Werkelijk witte paarden, zijn zeer zeldzaam. Ze hebben een speciaal gen dat voor deze witheid codeert. Het verschil tussen een schimmel en een werkelijk wit paard is de kleur van de huid. Schimmels hebben een zwarte huid, witte paarden hebben een roze huid."
[ibid., Witte paarden.]

"Een paddenstoel is het vruchtlichaam van een doorgaans onder de oppervlakte levende zwam of schimmel."
[Wikipedia.nl, Paddenstoel (schimmel).]

Thursday, 7 December 2006 at 14:52:00 CET  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home